Hantering av personuppgifter

Som funktionär för, medlem hos eller tävlingsdeltagare på arrangemang anordnat av Frosta OK ingår du ett avtal med oss gällande hantering av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Nedan följer relevant information för er gällande föreningens behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för era personuppgifter är styrelsen.

Utdrag från stadgarna

§16 – Personuppgiftshantering
Medlemmarnas personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Styrelsen är som beslutsfattande organ personuppgiftsansvarig för medlemmarnas personuppgifter.
Personuppgiftsbiträden kan utses av styrelsen, men följande är ständiga personuppgiftsbiträden:

 • Kassör
 • IT-ansvarig, tillika sektionsledare för IT-sektionen
 • Distributionsansvarig för Frostabladet
 • Tävlingsledare för klubbens arrangemang i samband med arrangemanget.

Personuppgiftsbiträden har rätt att hantera medlemmarnas personuppgifter i enlighet med personuppgiftsansvariges direktiv.

Medlem i Frosta OK godkänner att person- och kontaktuppgifter får hanteras och användas av föreningens styrelse, sektioner, utskott, kommittéer, organ och arrangemangsledningar för att nå ut till samtliga, eller en delmängd av medlemmar för att uppnå föreningens syfte.

Personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part utöver:

 • Arrangörer för tävlingar eller träningar där klubbmedlem vill vara anmäld
 • Skånes orienteringsförbund(SKOF)
 • Sveriges Orienteringsförbund(SOFT)
 • Riksidrottsförbundet(RF)

Vald funktionär i Frosta OK godkänner att dennes uppgifter kan spridas i större grad såsom på föreningens hemsida eller facebooksida.

Styrelsen ansvarar för att vid varje enskilt tillfälle vid inträdelse i föreningen eller val till funktionär informera om denna punkt.

Integritetspolicy för Frosta OK

Integritetspolicy Frosta OK

Personuppgiftskontakt

Alla frågor gällande hantering av personuppgifter såsom

 • Begäran av utdrag på vilka personuppgifter vi har om dig
 • Ändring av personuppgifter (kan även göras av den enskilda medlemmen via min sida i idrottonline)
 • Ansökan om att tas bort från Frosta OKs register

skickas till personuppgifter@frostaok.se