Tekniska Sektionen

Tekniska Sektionen ansvarar för klubbstugan, Lyckebo, samt klubbens inventarier och byggnationer.

Under 2022 arbetar föreningens styrelse enligt ett nytt arbetssätt med styrelsen som direkt ansvarig för all aktivitet, därmed är endast en sammankallande tillika ledamot i styrelsen vald på årsmötet 2022. Alla frågor kring sektionens aktiviteter hänvisas till styrelsen.


Medlemmar:
Se Funktionärslistan.