Valberedningen

Valberedningen förbereder val som skall göras av årsmötet genom att hitta medlemmar som vill engagera sig som förtroendevald funktionär.

Medlemmar:

Se Funktionärslistan.