Valberedningen

Valberedningen förbereder val som skall göras av årsmötet genom att hitta medlemmar som vill engagera sig som förtroendevald funktionär.

Medlemmar:

Bertil Gunnarsson, Sammankallande, 21/22
Magnus Rörstam, ledamot, 22/23
Karin Lindholm, ledamot, 22/23