Styrelsen

Styrelsen är klubbens högst verkställande organ och driver klubbens verksamhet framåt.

Medlemmar:
Nils-Erik Bondesson, ordförande
Gustaf Scheja, sekreterare 22/23
Rune Nilsson, kassör 21/22
André Bjärby, ledamot, vice Ordförande
Anna Bjärby, ledamot, vice Sekreterare
Per Held, ledamot
Lars Strand, ledamot
Petter Solding, ledamot
Linda Westerlund, 1:a suppleant
Malin Gillsparr Malmqvist, 2:a suppleant