Funktionärslista 2020

STYRELSE:

Ordförande: Nils-Erik Bondesson
Sekreterare: Magnus Rörstam
Kassör: Rune Nilsson
Ledamöter: André Bjärby, vice ordf.
Gustaf Scheja, vice sekr.
Anna Bjärby
Mikael Nilsson
Suppleanter: Linda Westerlund
Malin Gillsparr Malmqvist

TEKNISKA SEKTIONEN:

Sammankallande: Mikael Nilsson
Bengt Åberg
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Åke Westerlund
Bengt-Åke Nilsson

UNGDOMSSEKTIONEN:

Sammankallande: Anna Bjärby
Linda Westerlund

TRÄNINGS- och TÄVLINGSSEKTIONEN:

Sammankallande: André Bjärby
Nils-Erik Bondesson
Mikael Nilsson
Leif Sandgren
Lars Berg
Gustaf Scheja
Leif Karlsson
André Bjärby
Benkt Andersson

MARKNADSLOPPSEKTIONEN:

Inklusive PR & sponsring
Sammankallande: André Bjärby
Nils-Erik Bondesson
Martin Nilsson
Magnus Rörstam
Kassör: Bertil Gunnarsson

IT-SEKTIONEN:

Sammankallande: Gustaf Scheja
Martin Nilsson
Per-Olof Bondesson
Per Held
André Bjärby

REDAKTÖRER FROSTABLADET:

Magnus Rörstam
Anna Bjärby

DISTRIBUTION FROSTABLADET:

Rune Nilsson

STATISTIKANSVARIG:

Anna Bjärby

UTBILDNINGSANSVARIG:

Vakant, kontakta Styrelsen.

VALBEREDNING:

Sammankallande: Britta Frank
Bertil Gunnarsson
Leif Sandgren

REVISORER:

Sammankallande: Kenneth Stenberg
Stefan Winberg
Suppleant: Rolf Persson