Funktionärslista 2022

STYRELSE:

Ordförande: Nils-Erik Bondesson
Sekreterare: Vakant
Kassör: Rune Nilsson
Ledamöter: André Bjärby, vice ordf.
Anna Bjärby, vice sekr.
Petter Solding
Lars Strand
Per Held
Suppleanter: Linda Westerlund
Malin Gillsparr Malmqvist

TEKNISKA SEKTIONEN:

Sammankallande: Lars Strand

UNGDOMSSEKTIONEN:

Sammankallande: Anna Bjärby

TRÄNINGS- och TÄVLINGSSEKTIONEN:

Sammankallande: Petter Solding

MARKNADSLOPPSEKTIONEN:

Sammankallande: André Bjärby

IT-SEKTIONEN:

Sammankallande: Per Held

REDAKTÖRER FROSTABLADET:

Vakant

DISTRIBUTION FROSTABLADET:

Vakant

STATISTIKANSVARIG:

Vakant

UTBILDNINGSANSVARIG:

Vakant

VALBEREDNING:

Sammankallande: Bertil Gunnarsson
Magnus Rörstam
Karin Lindholm

REVISORER:

Sammankallande: Kenneth Stenberg
Stefan Winberg
Suppleant: Rolf Persson