Samåkning

Samåkning till tävlingar.

Samåkningscentral Nils-Erik Bondesson, 0705-447788, ne.bondesson@telia.com.
De som önskar samåka till tävlingar kan kontakta Samåkningscentralen!