Kalendarium

feb
6
sön
Årsmöte 2022
feb 6 kl. 16:00 – 18:00

Kallelse till årsmöte 2022
Reviderad kallelse – Rev A
Tid & plats
Den 6:e februari 2022 kl. 16.00 bjuder styrelsen in medlemmarna på
årsmöte.
Årsmötet kommer med hänsyn till pågående smitta i samhället att
genomföras på ett säkert sätt, det vill säga digitalt. Mer information
kommer att finnas tillgängligt när mötet närmar sig.
Om någon ej har möjligheten att ansluta digitalt så hör av er, då löser
vi en uppkoppling på lämplig plats.
Möteshandlingar
Möteshandlingar kommer inför mötet att finnas på http://moteshandlingar.frostaok.se.
Föreslagen dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behöriga utlysande
§3. Val av:
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
§4. Fastställande av dagordning.
§5. Val av en justerare
§6. Verksamhetsberättelse 2021
§7. Ekonomisk berättelse 2021
§8. Revisorsberättelse 2021
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
§10. Val av:
a. Ordförande på 1 år
b. Sekreterare på 2 år
c. 1:a och 2:a suppleant till styrelsen på 1 år
§11. Val till sektionerna
§12. Val av statistikansvarig
§13. Val av utbildningsansvarig
§14. Val av redaktör Frostabladet
§15. Val av distributör Frostabladet
§16. Val av valberedning
§17. Val av revisorer
§18. Verksamhetsplan för 2022
§19. Medlemsavgifter 2022
§20. Startavgifter 2022
§21. Reseersättning 2022
§22. Inkomna motioner från medlemmarna
a. …
§23. Övriga frågor
§24. Mötets avslutande