IT-sektionen

IT-sektionen ansvarar för Klubbens hemsida, facebooksidan och allt annat IT-relaterat.

Medlemmar
Gustaf Scheja, Sammankallande
Martin Nilsson
Per-Olof Bondesson
Per Held
André Bjärby