IT-sektionen

IT-sektionen ansvarar för Klubbens hemsida, facebooksidan och allt annat IT-relaterat.

Under 2022 arbetar föreningens styrelse enligt ett nytt arbetssätt med styrelsen som direkt ansvarig för all aktivitet, därmed är endast en sammankallande tillika ledamot i styrelsen vald på årsmötet 2022. Alla frågor kring sektionens aktiviteter hänvisas till styrelsen.

Medlemmar
Se Funktionärslistan.