Marknadsloppssektionen

Marknadsloppssektionen ansvarar för tävlingen marknadsloppet.

Medlemmar:
André Bjärby, Sammankallande
Nils-Erik Bondesson
Martin Nilsson
Bertil Gunnarsson, Kassör