Om Klubben

Frosta OK är en orienteringsklubb dit alla är välkomna oavsett om du är gammal eller ung, nybörjare eller erfaren orienterare, van löpare eller bara vill promenera. Hos oss är det viktigaste att du får en trevlig upplevelse i skogen oavsett vilken nivå du befinner dig på och att du vill vara med i vår gemenskap.

Klubbens bildande – Ett inkommet meddelande från Sven Malm Kolsva som var med vid bildandet av Frosta OK som beskriver hur det begav sig.

Styrdokument – Frosta OKs Styrdokument

Syrelsen – Styrelsen är Frosta OKs högst verkställande organ och driver klubbens verksamhet framåt.

Valberedningen – Valberedningen förbereder val som skall göras av årsmötet genom att hitta medlemmar som vill engagera sig som förtroendevald funktionär.

Sektioner – Frosta OKs olika sektioner, vilka som ingår samt vad de jobbar med.

Tränings- och Tävlingssektionen –  ansvarar för klubbens tävlingar och träningar.(Marknadsloppet och Ungdomsverksamheten exkluderad)

IT-sektionen – ansvarar för Klubbens hemsida, facebooksidan och allt annat IT-relaterat.

Ungdomssektionen – ansvarar för all ungdomsverksamhet i klubben.

Marknadsloppssektionen – ansvarar för tävlingen marknadsloppet.

Tekniska Sektionen – ansvarar för klubbstugan, Lyckebo, samt klubbens inventarier reparationer och byggnationer.