Ungdomssektionen

Ungdomssektionen ansvarar för all ungdomsverksamhet i klubben.

Under 2022 arbetar föreningens styrelse enligt ett nytt arbetssätt med styrelsen som direkt ansvarig för all aktivitet, därmed är endast en sammankallande tillika ledamot i styrelsen vald på årsmötet 2022. Alla frågor kring sektionens aktiviteter hänvisas till styrelsen.

Medlemmar:
Se Funktionärslistan.