Klubbmästerskap resultat

Lördagen den 17 oktober 1998

Klass D14 3km
1 Linda Nilsson      21:45
2 Pia-Maria Bondesson   21:48
3 Kersti Lassing     23:31
4 Mia Nilsson       35:07

Klass D16 4,1km
1 Yasmine Offrell     58:58
2 Merit Lassing      62:18

Klass D21 5,0km
1 Karin Lindholm     53:20
2 Viveka Lassing     56:24
3 Anna Lindholm      69:45
4 Eva-Lena Bondesson   83:53

Klass D45 4,1km
1 Britta Frank      82:40
2 Inger Lindholm     105:51

Klass H20 4,1km
1 Daniel Offrell     72:29
2 Jim Nilsson       78:45
 Mattias Nilsson     Brutit

Klass H21 7km
1 Leif Sandgren      46:02
2 Stefan Nilsson     47:30
3 Martin U Nilsson    76:05

Klass H35 5,0km
1 Janne Lindholm     40:08
2 Rolf Persson      57:19
 Göran Lassing      Brutit

Klass H45 5,0km
1 Leif Karlsson      43:31
2 Sven-Erik Persson    51:38
3 Lars Berg        62:38
4 Nils-Erik Bondesson   69:32
 Rune Nilsson      Felstämplat
 Bengt-Åke Persson    Felstämplat

Klass H55 5,0km
1 Roland Offrell     40:15
2 Börje Andersson     55:57
3 Per Harrysson      56:57

Klass H65 4,1km
1 Sven-Åke Persson    60:09
2 Arvid Olsson      74:52
3 Allan Samuelsson    119:01

-------------------------------

3km
1 Linda Nilsson      21:45
2 Pia-Maria Bondesson   21:48
3 Kersti Lassing     23:31
4 Mia Nilsson       35:07

4,1km
1 Yasmine Offrell     58:58
2 Sven-Åke Persson    60:09
3 Merit Lassing      62:18
4 Daniel Offrell     72:29
5 Arvid Olsson      74:52
6 Jim Nilsson       78:45
7 Britta Frank      82:40
8 Inger Lindholm     105:51
9 Allan Samuelsson    119:01
 Mattias Nilsson     Brutit

5,0km
1 Janne Lindholm     40:08
2 Roland Offrell     40:15
3 Leif Karlsson     43:31
4 Sven-Erik Persson   51:38
5 Karin Lindholm     53:20
6 Börje Andersson    55:57
7 Viveka Lassing     56:24
8 Per Harrysson     56:57
9 Rolf Persson      57:19
10 Lars Berg       62:38
11 Nils-Erik Bondesson  69:32
12 Anna Lindholm     69:45
13 Eva-Lena Bondesson   83:53
  Göran Lassing     Brutit
  Rune Nilsson      Felstämplat
  Bengt-Åke Persson   Felstämplat

7km
1 Leif Sandgren      46:02
2 Stefan Nilsson     47:30
3 Martin U Nilsson    76:05

Kommittén för träning och tävling