Styrelsen

Styrelsen är klubbens högst verkställande organ och driver klubbens verksamhet framåt.

Medlemmar:
Nils-Erik Bondesson, ordförande
Magnus Rörstam, sekreterare 18/19
Rune Nilsson, kassör 17/18
Gustaf Scheja, ledamot
Anna Bjärby, ledamot
Bengt I Nilsson, ledamot
André Bjärby, ledamot
Linda Westerlund, 1:a suppleant
Lars Berg, 2:a suppleant