Styrelsen

Styrelsen är klubbens högst verkställande organ och driver klubbens verksamhet framåt.

Medlemmar:
Nils-Erik Bondesson, ordförande
Magnus Rörstam, sekreterare 18/19
Rune Nilsson, kassör 19/20
André Bjärby, ledamot, vice Ordförande
Gustaf Scheja, ledamot, vice Sekreterare
Anna Bjärby, ledamot
Bengt I Nilsson, ledamot
Linda Westerlund, 1:a suppleant
Malin Gillsparr Malmqvist, 2:a suppleant