Styrelsen

Styrelsen är klubbens högst verkställande organ och driver klubbens verksamhet framåt.

Medlemmar:
Nils-Erik Bondesson, t.f. Ordförande
Peter Rosvall, sekreterare
Rune Nilsson, kassör
Gustaf Scheja, ledamot
Anna Bjärby, ledamot
Bengt I Nilsson, ledamot
Lars Berg, ledamot
Magnus Rörstam, suppleant, vice sekr.