Ungdomssektionen

Ungdomssektionen ansvarar för all ungdomsverksamhet i klubben.

Medlemmar:
Anna Bjärby, Sammankallande
Linda Westerlund
Viveka Lassing