Tekniska Sektionen

Tekniska Sektionen ansvarar för klubbstugan, Lyckebo, samt klubbens inventarier och byggnationer.


År 2016 har snart gått med allt det har inneburit. Skötsel av Lyckebo har ändå fungerat bra. Så tack till alla som ställt upp så att vi har en välskött klubbstuga.

Ni som har egen nyckel, kommer kanske att vara på stugan lite mer, och kommer därför att komma med på Jourlistan kommande år, men det är ingen betungande uppgift. Vad som gäller som jourhavande finns anslaget på klubbstugan.

Med detta vill vi önska er en god fortsättning på detta året och ett bra nästa år.


Medlemmar:
Bengt I Nilsson, Sammankallande
Bengt Åberg
Bengt-Åke Nilsson
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Eva Åberg

Åke Westerlund, Ansvarig Skåneleden.