Tekniska Sektionen

Tekniska Sektionen ansvarar för klubbstugan, Lyckebo, samt klubbens inventarier och byggnationer.


Medlemmar:
Bengt I Nilsson, Sammankallande
Bengt Åberg
Bengt-Åke Nilsson
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Åke Westerlund