Marknadsloppssektionen

Marknadsloppssektionen ansvarar för tävlingen marknadsloppet.

Medlemmar:
Nils-Erik Bondesson, Sammankallande
Magnus Rörstam
Martin Nilsson
Bertil Gunnarsson, Kassör