Lyckebo – Jourlista

Årets jourlista

Jourhavande hämtar posten, samt tittar till Klubbstugan så allt är OK. I annat fall kontaktas Tekniska Sektionen.

Städschema finns i städutrymmet på Klubbstugan, kom ihåg bastun.

Det är vår förhoppning att alla som utnyttjar Klubbstugan i någon form, hjälper till med städningen.

Nyckel finns hos Bengt I.

Tekniska Kommittén / Gm Bengt I. Tele 12777

Startdatum Vecka Namn Tele
1/1 v.1 Bengt I. Nilsson 12777
25/3 v.13 Janne Lindholm 13480
8/4 v.15 Susanne Göransson 22066
22/4 v.17 Sven Erik Persson 0733-30 80 87
6/5 v.19 Rune Nilsson 12444
20/5 v.21 Åke Westerlund 12008
3/6 v.23 Anna Bjärby 0708-17 69 76
17/6 v.25 Börje Andersson 12196
1/7 v.27 Bengt I. Nilsson 12777
12/8 v.33 Linda Westerlund 0708-242774
26/8 v.35 Lars Berg 13862
9/9 v.37 Leif Karlsson 12403
30/9 v.40 Magnus Rörstam 10774
21/10 v.43 Nils Erik Bondesson 10552
18/11 v.47 Bengt I. Nilsson 12777