Lyckebo – Jourlista

2017 års jourlista.

Jourhavande hämtar posten, samt tittar till Klubbstugan så allt är OK. I annat fall kontaktas Tekniska Kommittén (TK). Städschema finns i städutrymmet på Klubbstugan. Det är vår förhoppning att alla som utnyttjar Klubbstugan i någon form, hjälper till med städningen. Nyckel finns hos Bengt I. Tekniska Kommittén / Gm Bengt I. Tele 12777

Datum/Vecka Namn Tele
2/1 v.1 Bengt I. Nilsson 12777
27/2 v. 9 Göran Lassing 41233
27/3 v. 13 Janne Lindholm 13480
10/4 v.15 Susanne Göransson 22066
24/4 v.17 Sven Erik Persson 12868
8/5 v.19 Rune Nilsson 12444
22/5 v.21 Åke Westerlund 12008
5/6 v.23 Anna Bjärby 070-8176976
19/6 v.25 Börje Andersson 12196
3/7 v.27 Bengt I. Nilsson 12777
14/8 v.33 Linda Westerlund 14928
28/8 v.35 Lars Berg 13862
11/9 v.37 Leif Karlsson 12403
2/10 v.40 Magnus Rörstam 10774
23/10 v.43 Nils Erik Bondesson 10552
20/11 v.47 Bengt I. Nilsson 12777