Lyckebo – Jourlista

2018 års jourlista.

Jourhavande hämtar posten, samt tittar till Klubbstugan så allt är OK. I annat fall kontaktas Tekniska Kommittén (TK).

Städschema finns i städutrymmet på Klubbstugan. Det är vår förhoppning att alla som utnyttjar Klubbstugan i någon form, hjälper till med städningen.

Nyckel finns hos Bengt I.

Tekniska Kommittén / Gm Bengt I. Tele 12777

Startdatum Vecka Namn Tele
2/1 v.1 Bengt I. Nilsson 12777
26/3 v.13 Janne Lindholm 13480
9/4 v.15 Susanne Göransson 22066
23/4 v.17 Sven Erik Persson 0733-30 80 87
7/5 v.19 Rune Nilsson 12444
21/5 v.21 Åke Westerlund 12008
4/6 v.23 Anna Bjärby 0708-17 69 76
18/6 v.25 Börje Andersson 12196
2/7 v.27 Bengt I. Nilsson 12777
13/8 v.33 Linda Westerlund 14928
27/8 v.35 Lars Berg 13862
10/9 v.37 Leif Karlsson 12403
1/10 v.40 Magnus Rörstam 10774
22/10 v.43 Nils Erik Bondesson 10552
19/11 v.47 Bengt I. Nilsson 12777