Funktionärslista

STYRELSE:

Ordförande: Erik Ridderby
Sekreterare: Peter Rosvall
Kassör: Rune Nilsson
Ledamöter: Nils-Erik Bondesson, vice ordf.
Gustaf Scheja
Anna Bjärby
Bengt I Nilsson
Suppleanter: Magnus Rörstam
Lars Berg

TEKNISKA SEKTIONEN:

Sammankallande: Bengt I Nilsson
Bengt Åberg
Bengt-Åke Nilsson
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Eva Åberg
Ansvarig Skåneleden: Åke Westerlund

UNGDOMSSEKTIONEN:

Sammankallande: Anna Bjärby
Linda Westerlund
Viveka Lassing

TRÄNINGS- och TÄVLINGSSEKTIONEN:

Sammankallande: Nils-Erik Bondesson
Göran Lassing, Mikael Nilsson
Leif Sandgren, Lars Berg
Gustaf Scheja
Kretsen, (Trim) Naturpasset: Leif Karlsson
Kretsen André Bjärby
Benkt Andersson

MARKNADSLOPPSEKTIONEN:

Inklusive PR & sponsring
Sammankallande: Nils-Erik Bondesson
Magnus Rörstam
Martin Nilsson
Kassör: Bertil Gunnarsson

IT-SEKTIONEN:

Sammankallande: Gustaf Scheja
Martin Nilsson
Per-Olof Bondesson
Torgil Lassing

REDAKTÖRER FROSTABLADET:

Magnus Rörstam
Anna Bjärby

DISTRIBUTION FROSTABLADET:

Janne Lindholm

STATISTIKANSVARIG:

Anna Bjärby

VALBEREDNING:

Sammankallande: Britta Frank
Bertil Gunnarsson
Eva Olsson

REVISORER:

Sammankallande Kenneth Stenberg
Per-Uno Nilsson
Suppleant: Rolf Persson