Funktionärslista 2018

STYRELSE:

Ordförande: Nils-Erik Bondesson
Sekreterare: Magnus Rörstam
Kassör: Rune Nilsson
Ledamöter: Anna Bjärby, vice ordf.
Gustaf Scheja
André Bjärby
Bengt I Nilsson
Suppleanter: Linda Westerlund
Lars Berg

TEKNISKA SEKTIONEN:

Sammankallande: Bengt I Nilsson
Bengt Åberg
Bengt-Åke Nilsson
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Eva Åberg
Åke Westerlund

UNGDOMSSEKTIONEN:

Sammankallande: Anna Bjärby
Linda Westerlund

TRÄNINGS- och TÄVLINGSSEKTIONEN:

Sammankallande: André Bjärby
Nils-Erik Bondesson, Mikael Nilsson
Leif Sandgren, Lars Berg
Gustaf Scheja, Leif Karlsson, André Bjärby
Benkt Andersson

MARKNADSLOPPSEKTIONEN:

Inklusive PR & sponsring
Sammankallande: Nils-Erik Bondesson
Magnus Rörstam
Martin Nilsson
Kassör: Bertil Gunnarsson

IT-SEKTIONEN:

Sammankallande: Gustaf Scheja
Martin Nilsson
Per-Olof Bondesson
Torgil Lassing
Per Held
André Bjärby

REDAKTÖRER FROSTABLADET:

Magnus Rörstam
Anna Bjärby

DISTRIBUTION FROSTABLADET:

Rune Nilsson

STATISTIKANSVARIG:

Anna Bjärby

VALBEREDNING:

Sammankallande: Britta Frank
Bertil Gunnarsson
Leif Sandgren

REVISORER:

Sammankallande Kenneth Stenberg
Per-Uno Nilsson
Suppleant: Rolf Persson